Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po ćwiczeniach wojskowych stracił prawo do świadczeń zdrowotnych. Interwencja BRPO

Data:
  • Obywatel stracił wraz z rodziną prawo do świadczeń zdrowotnych po wojskowych ćwiczeniach rezerwy, podczas których był objęty ubezpieczeniem przez wojsko
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich interweniuje w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Do Biura RPO wpłynął wniosek obywatela  w sprawie utraty ubezpieczenia przez pobyt na ćwiczeniach rezerwy w wojsku.

Jak wynika z przekazanych informacji, wnioskodawca jest pracownikiem w niemieckiej firmie transportowej, w której był ubezpieczony. W związku z tym, że żona nie pracuje, wraz z dziećmi została ona także objęta ubezpieczeniem  od niemieckiego ubezpieczyciela AOK na podstawie umowy z NFZ.

W listopadzie 2017 oraz w marcu 2019 r. wnioskodawca został powołany na wojskowe ćwiczenia rezerwistów. W związku z tym obowiązkiem przebywał na urlopie. Za oba ćwiczenia uzyskał rekompensatę za utracone środki. 

ZUS dopatrzył się że w tych okresach wnioskodawca był objęty ubezpieczeniem przez wojsko. Otrzymał on pismo z NFZ z informacją o utracie wraz z rodziną od 8 listopada 2017 r. prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. 

Wcześniej nikt go o tym nie informował, a przez ten czas korzystał z rodziną ze świadczeń, przebywał też w szpitalu. Teraz obawia się, że będzie musiał za to zapłacić.

Dyrektor Zespołu BRPO Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski prosi o stanowisko w tej sprawie dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pawła Kurzaka.

V.7011.10.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski