Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z przedstawicielami fundacji Save The Children o sytuacji dzieci i realizacji ich praw w Polsce

Data:

23 sierpnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przyjął delegację fundacji Save The Children, międzynarodowej organizacji zajmującej się wspieraniem i ochroną praw dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor ds. reagowania Bujar Hoxha, doradca ds. bezpieczeństwa Ewelina Buś oraz doradca ds. publicznych i samorządowych Katarzyna Sokołowska z fundacji Save the Children Polska. Rzecznikowi towarzyszyli główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak oraz naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego Michał Kubalski.

Głównym tematem rozmowy były priorytety związane z ochroną i realizacją praw dzieci w Polsce. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami i z grup mniejszościowych, np. dzieci romskich, a także o sytuacji małoletnich na granicy polsko-białoruskiej oraz w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Rozmawiano również o tym jak wojna w Ukrainie i związane z nią przesiedlenia wpłynęły na sytuację dzieci w Polsce i poruszono temat roli społeczeństwa obywatelskiego w ochronie i realizacji praw dzieci.

Save the Children to założona w 1919 r. w Wielkiej Brytanii międzynarodowa organizacja humanitarna celem jest m.in. ochrona i wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej wojną, klęskami żywiołowymi lub różnego rodzaju katastrofami. Organizacja oferuje dzieciom różne rodzaje wsparcia w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, wyżywienia i schronienia, nauki czy ochrony ich praw. Należy do niej 29 organizacji krajowych, niosących pomoc w ponad 100 krajach.

W Polsce Save the Children zajmuje się m.in. zapewnieniem pomocy humanitarnej i podstawowych usług, takich jak edukacja, ochrona dzieci, przyjazne dzieciom wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcie psychospołeczne, a także transfery pieniężne na podstawowe potrzeby dzieci i rodzin, które uciekły z Ukrainy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski