Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek spotkał się Rzeczniczką Praw Dziecka

Data:

8 lutego 2024 r. Marcin Wiącek spotkał się z rzeczniczką praw dziecka Moniką Horna-Cieślak. Rozmowa dotyczyła aktualnych problemów w obszarze ochrony praw dzieci oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

W spotkaniu uczestniczyli też zastępca RPD Adam Chmura, społeczny zastępca RPD Jan Gawroński, Sylwia Kowalska z Fundacji Autism Team oraz dyrektor generalny Biura RPO Michał Szwast.

Rozmowa dotyczyła możliwych form współpracy obu urzędów. Poruszono tematy dotyczące m.in. praw i potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci uchodźczych. Omówiono kwestie związane prawami ucznia i trudnościami dzieci w systemie edukacji, w tym statutów szkolnych oraz ocen z zachowania, alimentów, a także stosowania Konwencji haskiej dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Monika Horna-Cieślak - adwokatka, działaczka społeczna, badaczka. Urząd Rzecznika Praw Dziecka objęła 20 grudnia 2023 roku. Zaangażowana w promowanie idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Zwyciężczyni konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra 2019” oraz I wyróżnienia w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019„. Była członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkiem Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Była zaangażowana w prace Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Zamiana Rzecznik Praw Dziecka na Rzeczniczka Praw Dziecka
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski