Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek rozmawiał z Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Data:

17 sierpnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyną Ptok i przedstawicielami władz Związku.

W spotkaniu, które obyło się w Biurze RPO uczestniczyli również dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Anna Szałek i zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski.

Głównym tematem rozmowy było nierówne traktowanie pielęgniarek i położnych w kontekście realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Poruszono też temat procedowanego przez Sejm obywatelskiego projektu zmian przepisów tej ustawy. Przewodnicząca OZZPiP zwróciła również uwagę na związany z ustawą problem nieuznawania kwalifikacji zawodowych na terenie zakładów leczniczych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski