Marcin Wiącek spotkał się z prezes niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego i ambasadorem Niemiec

Data:

4 sierpnia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z prezes Federalnego Sądu Najwyższego Niemiec i przewodniczącą Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej Bettiną Limperg oraz ambasadorem Niemiec w Polsce Thomasem Baggerem.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępczyni RPO Hanna Machińska oraz zastępca kierownika Wydziału Politycznego ambasady Niemiec Dominik Horneber.

Rozmowa dotyczyła stanu przestrzegania zasady praworządności w Polsce. Rzecznik przedstawił rozmówcom kompetencje swojego urzędu oraz stanowisko RPO w przedmiocie ochrony rządów prawa w Polsce. Następnie Marcin Wiącek przedyskutował z gośćmi rozwiązania zawarte w znowelizowanej Ustawie o Sądzie Najwyższym i reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

Omówiono również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących niezależności polskiego sądownictwa. Rozmówcy podkreślili rolę tego trybunału w umacnianiu europejskich standardów w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-08-04 13:32:07
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński