Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z uczniami i finalistami turnieju debat oksfordzkich "Akademia Praw Człowieka: Nigdy więcej wojny"

Data:

12 października 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w spotkaniu z uczniami szkół ponadpodstawowych, uczestnikami turnieju debat oksfordzkich zrealizowanego w ramach projektu "Akademia Praw Człowieka. Nigdy więcej wojny". Turniej poświęcony był tematyce uchodźców i migracji.

Rzecznik wygłosił referat na temat zadań i czynności Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawił najważniejsze problemy, z którymi do Biura RPO zwracają się obywatele i omówił metody działań Rzecznika. Przytoczył przykłady spraw, które do Biura RPO kierowała młodzież.

Opowiedział o ciekawej sprawie unieważnienia wyników pisemnej matury z chemii, ze względu na niesamodzielność, ponad 50 absolwentom dwóch szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2011 r. Maturzyści, po bezskutecznych próbach podważenia decyzji komisji egzaminacyjnej przed polskimi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym, wnieśli skargi do ETPC w Strasburgu. Do sprawy przyłączył się RPO. Przed ETPC wskazywał na możliwość naruszenia m.in. prawa do sądu i prawa do poszanowania życia prywatnego.

Nawiązując do tematyki debaty turniejowej, RPO wyjaśnił aktualne kwestie związane z sytuacją uchodźców w Polsce, w których zabierał głos. Zauważył, że od samego początku było to trudne wyzwanie, bo temat uchodźców pojawił się tuż po objęciu przez niego urzędu Rzecznika.

Marcin Wiącek odpowiadał też na pytania uczniów dotyczące działalności urzędu RPO. Młodzież interesowały zarówno kwestie ogólne, związane z działalnością Rzecznika, ale również konkretne sytuacje, w których może dochodzić do naruszenia praw człowieka. Interesowały ich także kwestie związane z interpretacją regulacji prawnych i kolizji norm prawa krajowego i międzynarodowego.

W trakcie spotkania RPO wręczył również nagrody i dyplomy dla finalistów turnieju. Uczniowie debatowali nad tezą "Organizacje międzynarodowe (np. ONZ, UNICEF) powinny móc bardziej ingerować w sytuację wewnętrzną państw zagrożonych konfliktem w celu ochrony cywilów".

Organizatorem projektu "Akademia Praw Człowieka. Nigdy więcej wojny" - Turniej Debat Oksfordzkich jest Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski