RPO Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami środowisk służb mundurowych

Data:

22 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z członkami Klubu Generałów i Admirałów RP, Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej, Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz przedstawicieli generałów Służby Więziennej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Klubu Generałów i Admirałów i poświęcone było ochronie praw i wolności środowisk służb mundurowych. W spotkaniu Rzecznikowi towarzyszył naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze RPO Tomasz Oklejak.

Głównymi tematami rozmów były zasady udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych byłych żołnierzy Sił Zbrojnych RP. W tym zakresie Rzecznik zadeklarował, że w Biurze RPO prowadzone są zaawansowane prace nad przygotowaniem wystąpienia generalnego.

W trakcie spotkania poruszono także problemy przewlekłości postępowań w sprawach zaopatrzenia emerytalnego, opóźnień w wypłacie zasądzonych świadczeń emerytalno-rentowych. zarządzania kontroli operacyjnej i działań RPO w zakresie m.in. Pegasusa, projektowanej ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej, sytuacji stowarzyszeń znajdujących się poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

Szczególne zainteresowanie Rzecznika wzbudziła sprawa odmowy wypłaty zasądzonego przez sąd apelacyjny zaległego świadczenia emerytalno-rentowego w przypadku wyprowadzenia przez zakład emerytalny skargi kasacyjnej oraz problemy ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość kontynuowania spotkań w dotychczasowej formule, jak i roboczej, w przypadkach konkretnych naruszeń praw i wolności obywatelskich szeroko pojmowanych środowisk mundurowych, w których niezbędna jest aktywność RPO.

Autor informacji: Naczelnik Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Data publikacji: 2022-09-22 16:24:16
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-23 16:27:57
Operator: Krzysztof Michałowski