Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z delegacją Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu

Data:

4 listopada 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z delegacją Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurichu.

W skład delegacji weszli dziekan Wydziału Prawa UZH prof. Thomas Gächter, wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisji Weneckiej) prof. Regina Kiener oraz profesorowie José Luis Alonso i Andreas Heinemann. Rzecznikowi towarzyszyła zastępczyni RPO Hanna Machińska.

Marcin Wiącek przedstawił swoim rozmówcom bieżące problemy związane z ochroną praw człowieka w Polsce. Wskazał swoje stanowisko i działania w związku z kryzysem humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim, zwracając uwagę na, między innymi, niezgodność z prawem stosowania procedury pushback przez polskie służby i zbyt powszechne umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach. Rzecznik odniósł się również do położenia uchodźców z Ukrainy w Polsce i spotykających ich trudności, na przykład ze znalezieniem długoterminowego zakwaterowania. Rozmawiano ponadto o zagadnieniach dotyczących przestrzegania zasady praworządności w Polsce.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński