Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O stanie praw człowieka w Polsce - spotkanie Marcina Wiącka z przedstawicielami Amnesty International

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorką Amnesty International Polska Anną Błaszczak-Banasiak i przedstawicialkami organizacji. W spotkaniu, które odbyło się 30 marca 2023 r. w Biurze RPO, uczestniczył również zastępca RPO Valeri Vachev.

Głównym tematem rozmowy były bieżące problemy związane z ochroną i stanem praw człowieka w Polsce oraz możliwości współdziałania w tym obszarze.

Anna Błaszczak-Banasiak jest dyrektorką Amnesty International od początku 2022 roku. Wcześniej przez 14 lat była związana zawodowo z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym m.in. kierowała Zespołem do spraw Równego Traktowania.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski