Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International

Data:

16 lutego 2022 r. Marcin Wiącek spotkał się w biurze RPO z dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International Anną Błaszczak-Banasiak.

Anna Błaszczak-Banasiak jest dyrektorką stowarzyszenia od początku 2022 roku. Wcześniej przez 14 lat była związana zawodowo z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym m.in. kierowała Zespołem do spraw Równego Traktowania.  

Rozmowa Marcina Wiącka z dyrektorką dotyczyła współpracy biura ze stowarzyszeniem. Anna Błaszczak-Banasiak przedstawiła rzecznikowi stanowiska Amnesty International w przedmiocie węzłowych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka w Polsce. Następnie zostały ustalone wspólne cele stowarzyszenia i rzecznika oraz metody możliwego współdziałania obu podmiotów na rzecz ochrony i pielęgnacji praw człowieka w Polsce.

 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński