Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prasie wydawanej przez JST

Data:

4 października 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego wicepremierem Piotrem Glińskim.

Spotkanie, które odbyło się na zaproszenie Ministra, dotyczyło zgłaszanych przez RPO w wystąpieniach do Ministra Kultury postulatów dotyczących zakazu wydawania i finansowania prasy lokalnej przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście pluralizmu mediów.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski