Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele RPO wzięli udział w seminarium nt. kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Data:

Maciej Grześkowiak i Agnieszka Szmajdzińska z Biura RPO wzięli 28-29 stycznia 2023 r.  udział w seminarium zorganizowanym przez Badaczki i Badaczy na Granicy w Świnorojach na Podlasiu. 

Badaczki i Badacze na Granicy to interdyscyplinarna i międzyuczelniana sieć naukowców zajmujących się badaniami nad kryzysem humanitarnym trwającym wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Przedstawiciele Rzecznika poprowadzili podczas seminarium warsztaty zatytułowane „Prawne aspekty kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej”, adresowane do osób niosących pomoc cudzoziemcom przekraczającym granicę. Warsztaty dotyczyły takich kwestii, jak procedury zawróceń cudzoziemców do linii granicy państwa, które RPO uznaje za niezgodne z prawem. 

Pracownicy BRPO omówili też konstytucyjne i międzynarodowe standardy obowiązujące Straż Graniczną i inne służby w kontekście kryzysu oraz tłumaczyli, z czego wynika konieczność ich dalszego stosowania w odniesieniu do migrantek i migrantów. 

Poruszono też kwestię praw i obowiązków aktywistów i aktywistek w kontaktach z służbami państwa, w tym gwarancje dla osób zatrzymanych, czy ustawowe przesłanki przeszukania.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej
Data publikacji: 2023-01-30 12:14:02
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski