Sanepid nie będzie karał ludzi przebywających na stoku w Wieżycy na Kaszubach

Data:
Tagi: Sanepid
  • Sanepid nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie
  • RPO podjął  interwencję po przekazaniu przez lokalną policję materiałów sprawy, które miałyby być podstawą wymierzenia kar administracyjnych przez sanepid

Chodziło o sprawę ewentualnych kar za przebywanie na stoku, na którym jest zamknięty wyciąg narciarski.

Media podały, że kontrolująca przestrzeganie obostrzeń policja przekazała materiały sprawy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kartuzach.

Rzecznik napisał w tej sprawie do sanepidu w Kartuzach. Spytał, czy wszczęto postępowanie w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kar pieniężnych.

- W odpowiedzi na zapytanie dotyczące nałożenia sankcji administracyjnych związanych z korzystaniem ze stoku zlokalizowanego w Wieżycy-Koszałkowie, informuje że po przeanalizowaniu dokumentów przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Kartuzach, nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego – odpisał RPO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach. Pismo nie zawiera żadnego uzasadnienia.

V.7018.14.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-01-18 15:14:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-04-01 11:40:43
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk