Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rekomendacje trzech Kongresów Praw Obywatelskich

Data:

Kongresy Praw obywatelskich są pomysłem RPO VII kadencji, dr. hab. Adama Bodnara. Tworzyły przestrzeń do spotkań ludzi o różnych doświadczeniach, poglądach, z różnych pokoleń i stron kraju.

Pierwszy Kongres został zwołany w 30-lecie powołania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. Zamiast tradycyjnie oczekiwanych uroczystości jubileuszowych Adam Bodnar zaproponował spotkanie w formacie kongresowym, z panelami poruszającymi kilkadziesiąt najważniejszych tematów, dotyczących spraw zwykłych ludzi. Przyjechało nań 1500 osób z całej Polski – nie tylko prawnicy, ale też działacze społeczni, uczniowie, zainteresowani sprawami publicznymi obywatele. Ludzie poznani na spotkaniach, które odbywały się w całym kraju. Potem były jeszcze dwa takie Kongresy. Równie liczne.

Uczestnicy tych kongresów: w 2017, 2018 i 2019 r. dyskutowali o konkretnych problemach, wypracowywali postulaty i rekomedacje. Ich siłą jest nie tylko to, że zostały dzięki Kongresom i RPO spisane, ale także to, że są owocem współpracy, że są w Polsce ludzie, którzy wiedzą, jak je realizować. Dorobek VII kadencji jest dorobkiem obywateli. To nie tylko pokazanie, że można działać oddolnie, a łączenie potencjałów się opłaca, ale też wskazanie – na podstawie sygnałów od ludzi – co dziś jest ważne i czym powinniśmy się zająć.

 

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk