Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek o działaniach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2021 roku (Wideo)

Data:

Rok 2021 dostarczył wielu wyzwań w zakresie ochrony praw człowieka, w tym prewencji tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Dzięki pracy ekspertów funkcjonującego w Biurze RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur udaje się zmniejszyć ryzyko wystąpienia tortur lub innego złego traktowania. Działania podejmowane przez pracowników Mechanizmu w minionym roku zostały szczegółowo omówione w opublikowanym właśnie rocznym raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności KMPT w 2021 roku.

Plansza z napisem - RPO Marcin Wiącek o działaniach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2021 roku. 29 lipca 2022 r. - i przyciskiem odtwarzania wideo

RPO Marcin Wiącek o działaniach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w roku 2021

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od roku 2008.

To zespół specjalistów, który realizuje zadania wynikające z Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Wyniki swojej pracy Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przedstawia w corocznym raporcie.

Rok 2021 dostarczył wielu wyzwań w zakresie ochrony praw człowieka, w tym prewencji tortur. Mimo niesprzyjających i niestabilnych okoliczności związanych z pandemią, przedstawiciele KMPT przeprowadzili 76 wizytacji. Pojawili się w takich miejscach jak: komisariaty, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej, więzienia czy izby wytrzeźwień. Rozmawiali też zdalnie z osobami pozbawionymi wolności i pracownikami wizytowanych placówek.

W drugiej połowie roku regularnie monitorowali sytuację na granicy z Białorusią w związku z kryzysem migracyjnym, który w efekcie stał się kryzysem humanitarnym.
Prowadzili też działalność szkoleniową i edukacyjną oraz opracowali dwa raporty tematyczne.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wykonuje tytaniczną pracę, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tortur lub innego złego traktowania. I to pomimo niewystarczających środków przyznawanych Rzecznikowi na realizację tych zadań wynikających z Konwencji ONZ.

W dzisiejszym świecie jest wiele wyzwań związanych z ochroną praw i godności. Zapobieganie torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu wymaga całościowego, długoterminowego i interdyscyplinarnego podejścia.

Dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z Raportem Rocznym KMPT za rok 2021. Znajdą go Państwo na stronie internetowej Biura RPO.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski