Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA: Rada OIRP bez prawa ponownej oceny przesłanek dopuszczenia do egzaminu zawodowego

Data:
  • Uznał tak 7 lipca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o odmowę wpisu na listę radców prawnych 
  • Jeszcze w 2018 r. do sprawy po stronie skarżącej przyłączył się  Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Prawomocny wyrok jest zgodny z jego stanowiskiem  

NSA (sygn. akt II GSK 465/19) oddalił skargę kasacyjną Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 sierpnia 2018 r. (sygn. akt VI SA/Wa 677/18). 

Chodziło o skargę kasacyjną Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości z 12 lutego 2018 r. nr DZP-III-6110-18/18/4 w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych i przekazanie do ponownego rozpoznania.

Zarzuty skargi kasacyjnej NSA uznał za niezasadne. Podzielił bowiem argumentację zaprezentowaną przez RPO, uczestniczkę i Ministra Sprawiedliwości co do braku możliwości ponownej oceny przez Radę OIRP przesłanek dopuszczenia do egzaminu zawodowego. 

NSA wskazał, że skoro Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej  - przed dopuszczeniem do egzaminu radcowskiego - podjęła kwestię oceny złożonych przez wnioskodawczynię dokumentów i spełniania przez nią przesłanek w zakresie wykazania wymaganego okresu zatrudnienia lub wykonywania czynności wymagających wiedzy prawniczej w organach władzy publicznej i na tej podstawie dopuściła ją do egzaminu radcowskiego, który wnioskodawczyni zdała, to organ dokonujący wpisu nieprawidłowo ocenił swoje kompetencje, albowiem w postępowaniu wpisowym badaniu podlegał tylko fakt czy wnioskodawczyni zdała z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

VII.561.27.2018

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji: 2022-07-08 10:59:29
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-07-09 08:46:47
Operator: Łukasz Starzewski