Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przekazał Ministrowi Sprawiedliwości zbiór opracowań, przygotowanych przez Biuro RPO, poświęconych wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk