Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ujawnienie danych osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Odpowiedź Prokuratora Krajowego

Data:
  • Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do ujawnienia pełnych danych osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o wyjaśnienia
  • AKTUALIZACJA: Dane te zostały uprzednio upublicznione w związku z toczącym się w tej sprawie jawnym postępowaniem sądowym, zarówno w trakcie przeprowadzonych przez sąd czynności dowodowych, jak i publicznego ogłoszenia wyroku - odpisał prokurator krajowy Dariusz Barski
  • Podstawą prawną dla przekazania informacji obejmujących wskazany fragment uzasadnienia wyroku był art. 12 § 2 Prawa o prokuraturze, uprawniający do przekazania mediom informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego lub dotyczących działalności prokuratury

Z doniesień prasowych wynika, że 2 sierpnia 2023 r. podczas konferencji prasowej ujawniono dane osobowe osoby - pełne personalia - pokrzywdzonej przestępstwem. 

Problem wtórnej wiktymizacji związanej z udostępnieniem danych umożliwiających identyfikację osoby pokrzywdzonej budzi wątpliwości z punktu widzenia podstawowych praw i wolności i był już w przeszłości przedmiotem wystąpień Rzecznika.

RPO Marcin Wiącek prosi min. Zbigniewa Ziobrę o wyjaśnienia oraz o podanie podstawy prawnej i  powodów publicznego ujawnienia personaliów osoby pokrzywdzonej.

Odpowiedź Prokuratora Krajowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2023 r., nr. VII.501.137.2023.KSZ, dotyczące „ujawnienia danych osobowych osoby pokrzywdzonej przestępstwem”, uprzejmie informuję, że podczas konferencji prasowej w dniu 2 sierpnia 2023 r. odczytano fragment uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt III K 230/21, w zakresie odnoszącym się do dokonanych przez sąd ustaleń faktycznych, obejmujący imiona i nazwiska oskarżonych oraz pokrzywdzonej.

Dane te zostały uprzednio upublicznione w związku z toczącym się w tej sprawie jawnym postępowaniem sądowym, zarówno w trakcie przeprowadzonych przez sąd czynności dowodowych, jak i publicznego ogłoszenia wyroku.

Podstawą prawną dla przekazania informacji obejmujących wskazany fragment uzasadnienia wyroku był art. 12 § 2 Prawa o prokuraturze, uprawniający do przekazania mediom informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego lub dotyczących działalności prokuratury.

Konferencja prasowa dotyczyła rozstrzygnięcia w sprawie karnej, w stosunku do którego w Prokuraturze Krajowej dokonywana była ocena celowości wywiedzenia skargi nadzwyczajnej, zaś wspomniany fragment uzasadnienia wyroku został  przytoczony dla wykazania zasadniczej rozbieżności pomiędzy przypisanymi osobom skazanym przestępstwami a treścią dokonanych przez sąd i ujawnionych w treści uzasadnienia ustaleń faktycznych.

VII.501.137.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Prokuratora Krajowego
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Kopia z <em class="placeholder">pt., 08/04/2023 - 14:47</em>.
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski