Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Samobójstwo nastolatka. RPO podejmuje sprawę z urzędu i pyta KRRiT oraz prokuraturę. KRRiT odpowiada

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o informację ws. postępowania co do ujawnienia danych umożliwiających identyfikację tragicznie zmarłego syna posłanki jako ofiary pedofila
  • Szczecińską prokuraturę RPO pyta o stan postępowania w sprawie tej śmierci
  • AKTUALIZACJA: Prezes KRRiT informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wszczął postepowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Radio Szczecin i TVP INFO w związku z naruszeniem art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji

Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację na temat samobójczej śmierci nastoletniego syna posłanki. 

Z artykułów wynika, że 29 grudnia 2022 r. Radio Szczecin poinformowało o skazaniu w 2021 r. przez sąd b. urzędnika Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego za czyny pedofilskie. Radio miało zamieścić informacje umożliwiające identyfikację skrzywdzonego chłopca. Informacje takie miały być następnie przekazywane również przez inne media. 

W jednym z artykułów wskazano, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za +emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila+”.

W związku z tym RPO zwraca się do przewodniczącego KKRiT Macieja Świrskiego o stanowisko w sprawie i informację na temat działań podjętych w niej przez Radę.

Ponadto media podały, że Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła sprawie śledztwo z art. 151 Kodeksu karnego (Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).  

Biuro RPO pyta zatem prokuraturę o stan tego postępowania.

Odpowiedź Prezesa KRRiT

W odpowiedzi Prezes KRRiT Maciej Świrski poinformował, że postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało wszczęte na jego wniosek w dniu 3 stycznia 2023 r., w związku z podejrzeniem ujawnienia informacji pozwalających na identyfikację ofiar pedofila.

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego wpłynęły materiały od nadawców, w tym nagrania wyemitowanych audycji oraz ich stanowiska, uwzględniające m.in. zarzuty przedstawione w skargach dotyczących tej sprawy, które także, w terminie późniejszym, zostały skierowane do KRRiT.

W wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji 24 stycznia 2023 r. na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1722) w trybie administracyjnym Prezes KRRiT wszczął postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na nadawców ww. programów - Radio Szczecin SA oraz Telewizję Polską SA, w związku z naruszeniem art. 18 ust. 1 ww. ustawy. Postępowania te nie zostały jeszcze zakończone.

VII.564.533.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski