Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problemy pacjentów stomijnych. Wystąpienie RPO do MZ

Data:
  • Limity refundacji oprzyrządowania stomijnego nie były podwyższane od 2003 r. – alarmują organizacje pacjentów 
  • Obawiają się, że planowane przez MZ zmiany nie tylko nie poprawią dostępności tych wyrobów medycznych, ale mogą ją nawet ograniczyć
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego

RPO dostał sygnały o niekorzystnych rozwiązaniach wobec pacjentów stomijnych w  projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371).

Organizacje tych pacjentów wskazują, że dotychczas obowiązujące limity kwotowe refundacji oprzyrządowania stomijnego nie były podwyższane od 2003 r.  Zmiana rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie tylko nie doprowadzi do poprawy dostępności wyrobów medycznych, ale może spowodować jej ograniczenie.

Kwestionowane są zwłaszcza rozwiązania ograniczające zakres zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne oraz dotyczące  systemu dopłat także wobec pacjentów szczególnych, jak osoby z niepełnosprawnościami.

Organizacje pacjentów stomijnych  przekazały szczegółowe uwagi w tej sprawie resortowi  w ramach procesu legislacyjnego.

- Wierzę, że uwagi te znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w ostatecznym brzmieniu procedowanego rozporządzenia, czego wymaga moim zdaniem, realizacja konstytucyjnego obowiązku poszanowania i ochrony godności człowieka przez władze publiczne  - podkreśla Marcin Wiącek.

V.071.35.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-08-03 14:39:53
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-08-04 08:50:04
Operator: Łukasz Starzewski