Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-02 10:30:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk