Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, popełnianych przez sędziów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, popełnianych przez sędziów 

Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRS w sprawie terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, popełnianych przez sędziów - 19 września 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk