RPO o prawnych konsekwencjach ewentualnego usunięcia przez TK przepisów z ustawy o Rzeczniku

Data:

- Gdyby TK orzekł o niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których RPO po zakończeniu kadencji wypełnia swoje zadania do czasu wyboru następcy, to Rzecznik straciłby podstawę ustawową do wykonywania zadań. Jeżeli art. 3 ust. 6 ustawy o RPO nie byłby w systemie prawnym, RPO nie miałby podstaw do podejmowania działań na rzecz obywateli – tłumaczył RPO Adam Bodnar w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w Onecie.

Sprawa przed TK została zainicjowana wnioskiem grupy posłów PiS o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji RPO w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu wyrok dawałbym przestrzeń do przyjęcia jakiejś szybkiej nowelizacji ustawy o RPO i na przykład właśnie wtedy stworzenia instytucji jakiegoś komisarza pełniącego obowiązki RPO, kogoś, kto mógłby być powoływany z pominięciem Senatu – mówił gość Tomasza Sekielskiego.

- Oczywiście mamy różne, bardzo poważne wątpliwości dotyczące funkcjonowania Trybunały Konstytucyjnego czy jego obsady. Jednak co byśmy nie myśleli i jakbyśmy nie oceniali TK, to jednak jego wyroki są publikowane w Dzienniku Ustaw. Jeżeli są publikowane, to wywołują określone skutki prawne – powiedział Adam Bodnar.

- Opublikowanie takiego wyroku powoduje szereg konsekwencji.Jestem związany zasadą legalizmu i jeżeli nie mam podstawy prawnej do działania, to nie mogę sobie uzurpować prawa do tego, aby dalej zasiadać wbrew temu, co zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw – wyjaśnił RPO.

- To jest cała tragedia związana z działaniem TK. On nie jest wyłącznie Trybunałem milczącym, ale Trybunałem, który może służyć do osiągania określonych celów prawnych, jeżeli jest taka wola rządzącej większości – dodał Adam Bodnar.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-11 15:56:39
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-03-24 12:31:17
Operator: Łukasz Starzewski