Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o prawie jako narzędziu przeciwdziałania COVID-19 na XVI Forum Organizacji Pacjentów

Data:

– W zasadzie wyłączności ustawy chodzi o to, by ograniczenie wolności i praw człowieka było przedmiotem debaty w Sejmie i Senacie z udziałem ekspertów i opinii publicznej, a nie dokonywało się w zaciszach gabinetów rządowych – mówił rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas XVI Forum Organizacji Pacjentów.

Marcin Wiącek wziął udział w dyskusji „Prawo, etyka i polityka narzędziami w przeciwdziałaniu COVID 19 – potencjał czy obciążenie?”. Znaczną część swojej wypowiedzi rzecznik poświęcił regułom wprowadzania obostrzeń sanitarnych i konsekwencji, jakie niesie nieprzestrzeganie przepisów ustrojowych w tym zakresie. – W świetle Konstytucji i prawa międzynarodowego obowiązują dwie fundamentalne zasady rządzące ograniczeniami praw i wolności człowieka: po pierwsze, musi to się dziać na gruncie ustawy, a po drugie, można je ograniczać, ale nie całkowicie ich pozbawić. Na odstępstwa od tych zasad Konstytucja pozwala, ale tylko w przypadku wprowadzenia konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. I z powodu braku takiego stanu mandaty i kary administracyjne są dzisiaj w sądach konsekwentnie uchylane – mówił Marcin Wiącek.

Przy okazji rozmowy Rzecznik podarował swoim rozmówcom egzemplarze przygotowanego w BRPO „Raportu RPO na temat pandemii: doświadczenia i wnioski”. W raporcie szerzej jest opisana m. in. problematyka zgodności obostrzeń sanitarnych z prawem. Link do raportu znajduje się poniżej.

Z okazji Światowego Dnia Chorego Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  organizuje corocznie w Warszawie Forum Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 200 liderów organizacji pacjentów. Celem forum jest jest integracja środowiska oraz szkolenia pracowników organizacji z zakresu komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, finansowania, problematyki istotnej dla NGOs. Intencją forum jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska