Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o łamaniu praw człowieka w Gruzji

Data:
Tagi: Rada Europy

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji, gdzie mają miejsca naruszenia prawa do życia, zdrowia i wolności skierował wystąpienia do p. Sozara Subari, Publicznego Obrońcy Gruzji, p. Thomasa Hammarberga, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Nikiforosa Diamandurosa, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Ullricha Galle, Przewodniczącego Europejskiego Instytutu Ombudsmana oraz p. Jeana-Paula Delevoye, Mediatora Republiki Francji: 11-13 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Publicznego Obrońcy Gruzji - 11 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy - 12 sierpnia 2008 r. (wersja angielska)

Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy - 12 sierpnia 2008 r. (wersja polska)

Wystąpienie RPO do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - 11 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Europejskiego Instytutu Ombudsmana - 11 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Mediatora Republiki Francji - 13 sierpnia 2008 r.

Komunikat PAP: RPO apeluje w sprawie Gruzji - 12 sierpnia 2008 r.

Odpowiedź Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na wystąpienie RPO - 20 sierpnień 2008 r.

- Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w związku z sytuacją w Gruzji: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1338365&Site;=CommDH&BackColorInternet;=FEC65B&BackColorIntranet;=FEC65B&BackColorLogged;=FFC679

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk