Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uhonorowany za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data:

10 czerwca  2024 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był gościem honorowym 2. Kongresu „Nauka dla społeczeństwa”. RPO został uhonorowany nagrodą „Perspektywy nauki” za działania mające na celu poprawę dostępności do pełnego udziału w procesie kształcenia podnoszenia kwalifikacji i wiedzy naukowej osób z niepełnosprawnościami.

Odbierając nagrodę RPO Marcin Wiącek podkreślił, że ogromnym zaszczytem jest to, że docenione zostały działania urzędu RPO dotyczące ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

Zwrócił uwagę, że działalność RPO opiera się przede wszystkim na analizowaniu skarg od ludzi – jakie ludzie mają problemy i w jaki sposób władza narusza prawa człowieka. Do BRPO wpływają też liczne skargi związane z tematyką Kongresu.

- Ludzie zdają sobie sprawę, że wolność prowadzenia badań naukowych, wolność ogłaszania ich wyników, to prawo człowieka zagwarantowane w polskiej Konstytucji i traktatach naukowych – tłumaczył rzecznik i dodał, że wolność nauki to jest obowiązek państwa do pielęgnowania pasji wśród ludzi. Do pielęgnowania aspiracji, umożliwiania realizowania swoich marzeń również w obszarze nauki.

- Dlatego musimy pamiętać również o ludziach z niepełnosprawnościami, którzy nie mają równych szans w tym zakresie i którym jako państwo, jako społeczeństwo, jesteśmy zobowiązany te równe szanse zapewnić – podkreślił i przytoczył przykłady problemów.

- Młodzi naukowcy nam mówią, że nie mogą dostać się do biblioteki, ponieważ miejsce, w którym mogą pozyskać materiały naukowe nie jest odpowiednio dostosowane architektoniczne. Jak już się dostaną do tej biblioteki, to potem okazuje się, że same materiały naukowe nie są dostosowane do potrzeb części osób z niepełnosprawnościami – tłumaczył rzecznik.

Wskazał, że zdarza się, że takie dostosowane materiały są dostępne w zagranicznych bibliotekach, ale tam może się pojawić kolejny problem, bo grant na kwerendę bibliograficzną nie umożliwia sfinansowania podróży z asystentem, którego potrzebuje część osób z niepełnosprawnościami.

- To wszystko rodzi ogromne poczucie niesprawiedliwości i jest sygnałem, że jako społeczeństwo, jako państwo, jesteśmy zobowiązani do tego, aby o tym myśleć i o tym dyskutować – podkreślił Marcin Wiącek. 

Rzecznik zaznaczył, że zobowiązuję się do tego, aby wzmacniać krzyk ludzi z niepełnosprawnościami, którzy chcą w pełni skorzystać z przysługujących im wolności i praw – w tym prawa do badań naukowych.

- Ta nagroda jest potwierdzeniem tego, ze ten obowiązek na mnie ciąży. Wraz z moimi współpracownikami traktujemy to wyróżnienie nie tylko jako docenienie naszej pracy, ale również jako zobowiązywanie - zaznaczył Rzecznik i podziękował organizatorom.

Druga edycja Kongresu „Nauka dla społeczeństwa”, który odbył się 9-10 czerwca 2024 r. w Warszawie, została zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych we współpracy z: Politechniką Warszawską, Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Komitetem Nauk Klinicznych PAN, Instytutem Narządów Zmysłów oraz gronem naukowców z ośrodków uniwersyteckich. Głównym celem Kongresu była intensywna promocja osiągnięć naukowych, które mają zasadniczy lub znaczący wpływ na poziom życia i rozwój współczesnego społeczeństwa.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski