Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Internet ma wspierać, a nie wykluczać [NAGRANIE]

Data:

Wykluczenie cyfrowe niestety wciąż dotyczy bardzo wielu obywateli naszego kraju. Coraz więcej naszych codziennych aktywności przenosi się do Internetu. Osoby, które z różnych przyczyn i w różnym stopniu możemy uznać za cyfrowo wykluczone, stają się szczególnie narażone na społeczną marginalizację. Zwłaszcza, że istnieje związek między nierównościami społecznymi a nierównym dostępem do technologii cyfrowych. 

Osoby wykluczone cyfrowo albo nie mają możliwości, aby regularnie korzystać z Internetu. Albo umiejętności, by robić to w sprawny sposób.  To najczęściej: seniorzy, osoby z niższych grup dochodowych, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby mieszkające na obszarach wiejskich czy osoby w kryzysie bezdomności.  

Instytucje państwa rozszerzając działalność w Internecie nie mogą zatem zapominać o obywatelach, dla których tradycyjna forma komunikacji z urzędem jest jedynym znanym i dostępnym środkiem działania. Takim przykładem ograniczenia funkcjonowania w społeczeństwie osób wykluczonych cyfrowo jest obowiązek rozliczania się z ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Kolejny przykład to niedostosowanie treści audiowizualnych na stronach internetowych instytucji publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Aby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu niezbędna jest edukacja a tej od lat ciągle brakuje w polskim systemie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście popiera cyfryzację i informatyzację. Umożliwiają one przecież łatwiejszy kontakt obywatela z urzędem. Nie można jednak dopuszczać do sytuacji, w której ktokolwiek w takim procesie czuje się pominięty, wykluczony, a przez to dyskryminowany.  

Internet ma wspierać, nie wykluczać! 

Plansza z tekstem RPO Marcin Wiącek - Internet ma wspierać, a nie wykluczać - 6 stycznia 2023 r. i symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński