Zawartość

Nadal zdarza się, że klient banku nie może skorzystać z toalety

Data: 
2020-03-27
  • Media informują, że wciąż w oddziałach banków odmawia się klientom dostępu do toalety
  • Już kilka lat temu Sąd Najwyższy nakazał bankowi udostępnienie toalety powodowi jako klientowi
  • RPO interweniuje w kolejnym takim przypadku

Właściwa obsługa osób korzystających z usług bankowych to nie tylko sprawa z zakresu prawa konsumenckiego. Wiąże się także z zagwarantowaną  w Konstytucji przyrodzoną, a niezbywalną godnością każdego człowieka.

Głośna była sprawa starszego klienta banku z Warszawy, który w nagłej potrzebie nie mógł skorzystać z toalety w oddziale banku. Wytoczył on proces w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w jego sprawie. 17 września 2014 r. SN (sygn. akt I CSK 682/13) nakazał bankowi udostępnienie powodowi, jako jego klientowi, toalety w siedzibie oddziału banku.

Mimo tego wyroku RPO nadal otrzymywał informacje o odmowie udostępniania toalet. Zwrócił się do Prezesa Związku Banków Polskich. W odpowiedzi został zapewniony, że Związek zwrócił się do prezesów  zarządów banków o niezbędne działania dla „sprostania wymogom określonym w wyroku SN”.

W artykule „Nowego Tygodnia” pt. „Kasę przyjmą, do łazienki nie wpuszczą” poinformowano jednak o niewpuszczeniu 28 lutego 2020 r. klienta do toalety w oddziale jednego z banków w Chełmie.

Rzecznik poprosił dyrektora tego oddziału banku, by wyjaśnił sposób realizowania zaleceń Prezesa ZBP.

VII.501.65.2020

Galeria

  • Budynek z napisem "bank"

    Obywatel i instytucje finansowe
Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-03-27 11:39:55
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-05-06 11:07:33 Nadal zdarza się, że klient banku nie może skorzystać z toalety Łukasz Starzewski