Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO na międzynarodowych warsztatach dla ombudsmanów

Data:

Wyzwania w dziedzinie praw człowieka to temat międzynarodowych warsztatów, w których wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wydarzenie zostało zorganizowane w Barcelonie przez Przewodniczącego Zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu Europa.

Wśród zagadnień poruszanych podczas warsztatów znalazły się m.in. sprawy dotyczące migrantów i uchodźców, kwestia zapewnienia wolności przy poszanowaniu bezpieczeństwa, kryzys społeczny i praw człowieka w świetle nowych kompetencji Ombudsmanów w XXI w., a także bieżące zagrożenia dla instytucji ombudsmańskich.

Międzynarodowy Instytut Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI) został założony w 1978 r. jako stowarzyszenie wspierające rozwój instytucji rzecznika praw człowieka na świecie. Organizacja zrzesza 176 członków -  głównie ombudsmanów lub instytucji zajmujących się ochroną  praw człowieka i obywatela, w tym instytucję polskiego RPO.

Współpraca członków Instytutu odbywa się w podziale na sześć regionów: Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna, Australazja i region Pacyfiku oraz region Karaibów i Ameryka Łacińska. Region europejski liczy 80 przedstawicieli.

Funkcję przewodniczącego zarządu europejskiego sprawuje Rafael Ribó, Ombudsman Katalonii, który został wybrany na to stanowisko w styczniu 2016 r. Poprzednią przewodniczącą była prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich VI kadencji (od 2010 roku była ona członkinią zarządu europejskiego i światowego IOI, a w styczniu 2015 r. została wybrana na przewodniczącą zarządu europejskiego).

Więcej informacji na temat działalności instytutu, a także bieżących wydarzeń w dziedzinie ochrony praw człowieka w państwach do niego należących znajduje się pod adresem: http://www.theioi.org/.
 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk