Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rok nowych wyzwań - książka Marcina Wiącka po pierwszym roku kadencji RPO

Data:

W książce „Rok nowych wyzwań” rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek dzieli się swoimi refleksjami na temat pierwszego roku jego kadencji.

Podzielona na trzy zasadnicze części książka ilustruje za pomocą wybranych wypowiedzi rzecznika kierunki działania Biura RPO pod kierownictwem Marcina Wiącka i przybliża czytelnikowi wartości przyświecające urzędowi. Marcin Wiącek pokazuje w niej, jak rozpoczęła się jego droga do godności bycia rzecznikiem obywateli - jakie były deklaracje, pierwsze decyzje i wystąpienia. Przedstawia też wybór swoich poglądów i stanowisk w wielu istotnych dla polskiego społeczeństwa sprawach.

Marcin Wiącek przywiązał szczególną uwagę do zaprezentowania swojej wizji urzędu RPO, opartej na dążeniu do stworzenia instytucji ponad podziałami, i dotychczasowych efektów jej realizacji. "Kompromis w kwestii wyboru RPO zrodził zobowiązanie, że urząd będzie instytucją maksymalnie otwartą dla wszystkich, dostępną, chroniącą prawa obywateli bez względu na ich pozycję społeczną, sytuację materialną czy światopogląd. Opartą na trzech filarach, jakimi są: godność, równość i dialog. Po roku mogę powiedzieć, że realizacja takiej wizji urzędu się sprawdza" - pisze we wstępie do książki Marcin Wiącek.

Rzecznik wskazuje ponadto niektóre postacie i organizacje, które w pierwszym roku kadencji uhonorował za zasługi w ochronie praw człowieka.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński