Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po wizytacji BRPO w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data:
  • Przedstawiciele BRPO wyjaśniali sygnały o niewłaściwych warunkach przechowywania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
  • Ustalono, że ich składowanie lub zniszczenie jest zlecane firmie zewnętrznej, dzięki czemu policjanci nie muszą przez całą dobę ich pilnować 
  • We wrocławskim laboratorium nie ma obecnie żadnego biegłego z zakresu pirotechniki, co ma być też problemem innych laboratoriów w Polsce 

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk pisze do komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Przedstawiciele Biura RPO przeprowadzili wizytację Laboratorium Kryminalistycznego  Komendy Wojewódzkiej Policji  we Wrocławiu. Zapoznano się z warunkami pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników, a także ze stanem przestrzegania ich praw i wolności obywatelskich. 

Wizyta spowodowana była sygnałami na temat niewłaściwych warunków przechowywania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. W tym zakresie materiałów wybuchowych wyjaśniono, że w czerwcu miały zostać zainstalowane dwa profesjonalne kontenery przystosowane do tej funkcji.

W kontekście zatrzymanych środków chemicznych wprowadzono nową taktykę polegającą na tym, że na miejscu zdarzenia pobierane są próbki, a prokurator i sąd orzeka o zniszczeniu pozostałego materiału. 

Składowanie materiału lub jego zniszczenie CBŚP zleca firmie zewnętrznej. Płaci za składowanie ok. 50 tys. zł za miesiąc, a zniszczenie ok. 70 tys. zł. Ma to wiele plusów m.in. nie ma potrzeby całodobowego zatrudniania policjantów z OPP i CBŚP do pilnowania materiałów.

Ustalono także, że obecnie w Laboratorium nie ma biegłego z zakresu pirotechniki (dotychczasowy odszedł na emeryturę). W niezbędnych przypadkach wrocławskie LK korzysta z pomocy biegłego z LK KWP w Szczecinie. Z relacji wynika, że brak biegłych pirotechników dotyka także innych komend wojewódzkich. Nie pozostaje to bez wpływu na czas wykonywania ekspertyz.

Zasygnalizowano także wypadek w LK KWP w Gdańsku, w którego wyniku poszkodowana została specjalistka od materiałów wybuchowych.

RPO prosi komendanta o odniesienie się do tych problemów  oraz o informację o okolicznościach wypadku w laboratorium KWP w Gdańsku.

WZF.7043.177.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KGP
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski