Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zestawianie osób w kryzysie bezdomności z gryzoniami - niedopuszczalne. Interwencja PT RPO w spółdzielni mieszkaniowej

Data:
  • W jednym z bloków w Katowicach pojawiło się ogłoszenie o konieczności zamykania drzwi wejściowych, bo otwarte "umożliwiają wejście do budynku osobom bezdomnym i gryzoniom"
  • W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ogłoszenia, w których zestawia się osoby w kryzysie bezdomności z gryzoniami, są niedopuszczalne
  • Pojawienie się takiego komunikatu budzi zdecydowaną reakcję Rzecznika jako mogące potęgować negatywne i stereotypowe postrzeganie osób w kryzysie bezdomności

Pełnomocnik Terenowy RPO Aleksandra Wentkowska występuje w tej sprawie do prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

RPO powziął wiedzę, że w bloku administrowanym przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wywieszono informację: „Uwaga!!! Zwracamy uwagę na konieczność zamykania drzwi wejściowych do budynku!! Otwarte drzwi umożliwiają wejście do budynku osobom bezdomnym i gryzoniom".

Aleksandra Wentkowska zwróciła się do  prezes spółdzielni Krystyny Piaseckiej o odniesienie się do sprawy, zwłaszcza o wskazanie, czy taka praktyka jest powszechna w blokach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W ocenie Rzecznika ogłoszenia, w których dokonuje się zestawienia osób w kryzysie bezdomności z gryzoniami, są niedopuszczalne

Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności jest dla RPO jednym z najistotniejszych priorytetów. Dla jego realizacji m.in. w październiku 2015 r. powołano Komisję Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO. W jej skład chodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się ludźmi w kryzysie bezdomności, naukowcy i prawnicy. W ramach prac Komisji Rzecznik podjął się wspierania i promowania miejskiej karty praw osób doświadczających bezdomności. 

BPK.505.2.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski