Koronawirus. Gdy chorujący nie mogą spłacać należności finansowych. RPO pisze do Rzecznika Finansowego i ZBP

Data:
  • Ludzie chorujący lub zmagający się z ciężkimi powikłaniami po koronawirusie nie są w stanie realizować w terminie zobowiązań finansowych
  • Przezorny konsument może jednak ustanowić pełnomocnika, co pozwala na "ogarnięcie" bieżących finansów
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Rzecznika Finansowego i Związek Banków Polskich o możliwość odpowiedniej kampanii informacyjnej na szeroką skalę

Do BRPO wpływają skargi obywateli na praktyki instytucji finansowych wobec klientów, którzy wskutek zachorowania na COVID-19 zmagają się z ciężkimi powikłaniami i nie są w stanie realizować w terminie swoich zobowiązań.

Klientom sektora bankowego przepisy dają dziś możliwość zabezpieczenia się przed konsekwencjami przedłużającej się niedyspozycji zdrowotnej, która uniemożliwia im dokonywanie czynności bankowych osobiście. W takich sytuacjach przezorny konsument może ustanowić pełnomocnika, co pozwala mu na zorganizowanie swoich bieżących finansów.

Niemniej jednak z wpływających wniosków może wynikać, że świadomość konsumentów o takiej możliwości jest niewielka. 

Warto zatem rozważyć przeprowadzenie kampanii informacyjnej, której celem byłoby uświadomienie, jak klienci banków mogą zabezpieczyć swoje interesy finansowe w przypadku długotrwałego zachorowania, co w dobie pandemii może mieć istotne znaczenie nie tylko dla samych właścicieli rachunków, ale również dla ich rodzin.

V.7220.40.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-02-04 11:34:20
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-02-07 11:25:53
Opis: Dochodzi informacja o piśmie do ZBP
Operator: Łukasz Starzewski