Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy przedsiębiorcy prawidłowo informują konsumentów o obniżkach cen i promocjach? Rzecznik pyta prezesa UOKiK o ustalenia (wideo)

Data:
  • Zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami przedsiębiorcy muszą odpowiednio informować konsumentów o obniżeniu ceny towaru lub usługi
  • M.in. obok informacji o promocyjnej cenie powinna być umieszczona informacja o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego z pytaniem, czy przeprowadzano kontrole praktyk przedsiębiorców w tym zakresie i jakie były ewentualne ustalenia

Po wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy Omnibus i nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług przedsiębiorcy zostali zobowiązani m.in. do odpowiedniego informowania konsumentów o obniżonych cenach. Zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami powinni umieszczać obok informacji o promocyjnej cenie, również informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Konsument może dzięki temu ocenić realność promocji i świadomie zdecydować o ewentualnym zakupie.

W ocenie RPO to bardzo istotne zmiany dla ochrony konsumenta w codziennym obrocie gospodarczym. Dotychczasowa praktyka niejednokrotnie polegała bowiem na nieuczciwym prezentowaniu ceny, jako promocyjnej, pomimo braku faktycznego obniżenia ceny, w odniesieniu do ceny obowiązującej poprzednio w dłuższym okresie.

W wystąpieniu Rzecznik zwraca również uwagę na inną praktykę przedsiębiorców polegającą na zamieszczaniu informacji o objęciu danego artykułu promocją, chociaż faktycznie zastosowana obniżka wynosi grosz lub kilka groszy. W tej sytuacji uwaga konsumenta jest skierowania na samo ogłoszenie o promocji – która z ekonomicznego punktu widzenia ma charakter pozorny – co może skutkować większym zainteresowaniem klientów ofertą i odwróceniem ich uwagi od jej faktycznego ekonomicznego wymiaru. W tym kontekście również tego rodzaju praktyka mogłaby zostać uznana za praktykę wprowadzającą w błąd oraz prowadzącą do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

RPO zwrócił się więc do Prezesa UOKiK z prośbą o informację, czy w związku z nowymi przepisami podejmowane były już, także we współpracy z wojewódzkimi inspektoratami Inspekcji Handlowej, działania mające na celu kontrolę prawidłowości działania przedsiębiorców w tym obszarze. Rzecznik pyta również, jakie ewentualnie poczyniono ustalenia dotyczące praktyk związanych z akcjami promocyjnymi skierowanymi do konsumentów i jakie podjęto w związku z tym czynności.

Od początku tego roku obowiązuje ustawa, która wprowadziła do porządku prawnego unijną dyrektywę Omnibus. Jej głównym celem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Na przedsiębiorców nałożono nowe obowiązki. Chodzi na przykład o sposób prezentowania obniżonych cen. Obok informacji o cenie promocyjnej, powinniśmy zobaczyć także informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni. Inną ważną zmianą jest wprowadzenie weryfikacji opinii zamieszczanych w sklepach internetowych. Powinny one pochodzić od konsumentów, którzy faktycznie używali lub kupili dany produkt. Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców prowadzących sklepy tradycyjne, jak i internetowe. O dodatkowe informacje musiały zostać uzupełnione także reklamy radiowe czy telewizyjne. Niestety dotychczas często mieliśmy do czynienia z nieuczciwym podawaniem ceny jako promocyjnej. Zdarzały się sytuacje, kiedy ceny były sztucznie zawyżane na chwilę przed ogłoszeniem obniżki. A nawet takie, kiedy cena pozostawała na takim samym poziomie, pomimo informacji o promocji. W błąd może wprowadzać też praktyka informowania o objęciu artykułu promocją, chociaż faktyczna obniżka wynosi grosz lub kilka groszy. Taka pozorna obniżka ma zwrócić uwagę klienta na promocję i odwrócić ją od faktycznego, ekonomicznego wymiaru promocji. Tego rodzaju działanie mogłoby również zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Dlatego wprowadzone zmiany są tak istotne dla ochrony konsumenta w codziennym życiu. Dzięki historii cen, każdy może sam ocenić realność promocji i świadomie zdecydować o ewentualnym zakupie. O to czy przedsiębiorcy wywiązują się z nowych obowiązków i prawidłowo informują konsumentów o akcjach promocyjnych spytałem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To bardzo ważne, żeby prawa konsumentów były we właściwy sposób chronione. Od początku tego roku obowiązuje ustawa, która wprowadziła do porządku prawnego unijną dyrektywę Omnibus. Jej głównym celem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Na przedsiębiorców nałożono nowe obowiązki. Chodzi na przykład o sposób prezentowania obniżonych cen. Obok informacji o cenie promocyjnej, powinniśmy zobaczyć także informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni. Inną ważną zmianą jest wprowadzenie weryfikacji opinii zamieszczanych w sklepach internetowych. Powinny one pochodzić od konsumentów, którzy faktycznie używali lub kupili dany produkt. Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców prowadzących sklepy tradycyjne, jak i internetowe. O dodatkowe informacje musiały zostać uzupełnione także reklamy radiowe czy telewizyjne. Niestety dotychczas często mieliśmy do czynienia z nieuczciwym podawaniem ceny jako promocyjnej. Zdarzały się sytuacje, kiedy ceny były sztucznie zawyżane na chwilę przed ogłoszeniem obniżki. A nawet takie, kiedy cena pozostawała na takim samym poziomie, pomimo informacji o promocji. W błąd może wprowadzać też praktyka informowania o objęciu artykułu promocją, chociaż faktyczna obniżka wynosi grosz lub kilka groszy. Taka pozorna obniżka ma zwrócić uwagę klienta na promocję i odwrócić ją od faktycznego, ekonomicznego wymiaru promocji. Tego rodzaju działanie mogłoby również zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Dlatego wprowadzone zmiany są tak istotne dla ochrony konsumenta w codziennym życiu. Dzięki historii cen, każdy może sam ocenić realność promocji i świadomie zdecydować o ewentualnym zakupie. O to czy przedsiębiorcy wywiązują się z nowych obowiązków i prawidłowo informują konsumentów o akcjach promocyjnych spytałem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To bardzo ważne, żeby prawa konsumentów były we właściwy sposób chronione.

Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka z naniesionym symbolem odtwarzania wideo

Lepsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Od początku tego roku obowiązuje ustawa, która wprowadziła do porządku prawnego unijną dyrektywę Omnibus. Jej głównym celem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

Na przedsiębiorców nałożono nowe obowiązki. Chodzi na przykład o sposób prezentowania obniżonych cen. Obok informacji o cenie promocyjnej, powinniśmy zobaczyć także informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni.

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie weryfikacji opinii zamieszczanych w sklepach internetowych. Powinny one pochodzić od konsumentów, którzy faktycznie używali lub kupili dany produkt.

Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców prowadzących sklepy tradycyjne, jak i internetowe. O dodatkowe informacje musiały zostać uzupełnione także reklamy radiowe czy telewizyjne.

Niestety dotychczas często mieliśmy do czynienia z nieuczciwym podawaniem ceny jako promocyjnej. Zdarzały się sytuacje, kiedy ceny były sztucznie zawyżane na chwilę przed ogłoszeniem obniżki. A nawet takie, kiedy cena pozostawała na takim samym poziomie, pomimo informacji o promocji.

W błąd może wprowadzać też praktyka informowania o objęciu artykułu promocją, chociaż faktyczna obniżka wynosi grosz lub kilka groszy. Taka pozorna obniżka ma zwrócić uwagę klienta na promocję i odwrócić ją od faktycznego, ekonomicznego wymiaru promocji.

Tego rodzaju działanie mogłoby również zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową.

Dlatego wprowadzone zmiany są tak istotne dla ochrony konsumenta w codziennym życiu. Dzięki historii cen, każdy może sam ocenić realność promocji i świadomie zdecydować o ewentualnym zakupie.

O to czy przedsiębiorcy wywiązują się z nowych obowiązków i prawidłowo informują konsumentów o akcjach promocyjnych spytałem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

To bardzo ważne, żeby prawa konsumentów były we właściwy sposób chronione.

V.7224.103.2023

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2023-04-25 10:38:06
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik