Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w Kongresie Usług Społecznych

Data:

Marcin Wiącek wziął udział w Kongresie Usług Społecznych, który odbył się w dniach 12-14 października 2022 r. w Warszawie. Kongres został zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP z inicjatywy Rady do spraw Społecznych przy Prezydencie działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali m.in. o planach dotyczących rozwoju usług społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym zawartych w rządowych dokumentach strategicznych m.in. na temat Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Na Kongresie przedstawiony został również raport z monitoringu funkcjonowania Centrów Usług Społecznych działających na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych uchwalonej z inicjatywy Prezydenta RP. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 r. i pozwala na tworzenie na poziomie lokalnym miejsc, których zadaniem jest koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym – centrów usług społecznych. Ich celem jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin, grup społecznych oraz ogółu mieszkańców – członków samorządowych wspólnot terytorialnych.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski