Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek wziął udział w konferencji sędziów WSA w Warszawie

Data:

27 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w konferencji sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W ramach spotkania doszło do dyskusji i wymiany poglądów rzecznika z sędziami. Marcin Wiącek rozmawiał o prowadzonych w Biurze RPO bieżących sprawach związanych z prawem administracyjnym i orzecznictwem sądów administracyjnych. Są to zagadnienia dotyczące m.in. reprywatyzacji, uchwał anty-LGBT, uchodźców, sytuacji dzieci par jednopłciowych, świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami czy umorzeń zobowiązań podatkowych. Dyskutowano również o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i skutkach jego wyroków dla postępowań przed sądami administracyjnymi.

W ramach konferencji rzecznik wygłosił również wykład pt. „Doświadczenia ze sprawowania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście standardów konstytucyjnych”.

 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński