Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek na konferencji zapowiadającej III Kongres ESG

Data:

2 października 2023 r. odbyła się konferencja zapowiadająca III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, w trakcie której zaprezentowano program Kongresu oraz po raz pierwszy wręczono nagrody KOD ESG. Kongres, który odbędzie się w 31 stycznia 2024 r. Honorowym Patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Debata ekspercka

W trakcie konferencji Marcin Wiącek wziął udział w debacie eksperckiej pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”. Jej uczestnicy dyskutowali na temat dyrektywy dot. raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju oraz jak sektory - publiczny i pozarządowy - mogą pomóc przedsiębiorcom w jej wdrożeniu, a także czy małe i średnie przedsiębiorstwa są świadome obowiązków wynikających z ESG.

RPO mówił m.in. o otwartości i tolerancji oraz zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji. Poruszył temat osób „wykluczonych”, w tym osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych, ale również kobiet. Opowiedział też o wnioskach, które wpływają do Biura RPO od osób, które skarżą się na dyskryminację, np. w miejscu pracy, na brak równych szans.

Nagroda KOD ESG

W trakcie konferencji Rzecznik wręczył nagrodę KOD ESG w kategorii „Osobowość”, w której nagradzane są osoby, które szczególnie przyczyniają się do promocji wdrażania idei ESG. Laureatem nagrody została Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh - pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją obuwia.

Laureatka jest wykładowczynią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz cenioną mentorką dla przedsiębiorców. Z wykształcenia dziennikarka oraz politolożka. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste.

W laudacji RPO zwrócił uwagę, że laureatka udowadnia, że nie warto wyrzucać butów, ponieważ dała drugie życie ponad 350 tysiącom par tenisówek, szpilek, czy mokasynów.

Martyna Zastawna i jej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie zostały docenione przez Departament Stanu USA. W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały wybrane przez Departament Stanu USA do elitarnego programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women.

- Pani Martyna powinna być wzorem dla nas wszystkich. Pokazuje, że jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra naszej planety – mówił Rzecznik i dodał, żebyśmy zastanowili się dwa razy zanim będziemy chcieli cokolwiek wyrzucić z naszej szafy.

KOD ESG to nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagradza strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

III Kongres ESG

Kongres stanowi platformę dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r., będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, związane ze społeczną odpowiedzialnością (S - social responsibility).

Organizatorzy poruszą też kwestie związane z e środowiskiem (E - environmental) i ładem korporacyjnym (G - corporate governance), jednak sprawy dotyczące ochrony środowiska i ładu korporacyjnego będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski