Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem III Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” (III ESG Congress – Europe Leaders of sustainable development), który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. online i w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Kongres stanowi platformę dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III edycji wydarzenia będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, związane ze społeczną odpowiedzialnością.

Eksperci poruszą takie tematy jak: 

  • wyzwania ESG, 
  • społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, 
  • zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, 
  • wykluczenia na rynku pracy, 
  • wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, 
  • walka ze stereotypami.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Opis: Uzupełnienie informacji dotyczącej planowanych tematów dyskusji i dodanie linku do strony III Kongresu ESG
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik