Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kilkadziesiąt spraw lustracyjnych do wznowienia przez brak podpisów na orzeczeniu? Wyjaśnienia IPN dla RPO

Data:
  • Co najmniej kilkadziesiąt prawomocnie zakończonych postępowań lustracyjnych, prowadzonych w obszarze apelacji lubelskiej, powinno zostać wznowionych z braku podpisu wszystkich członków składu orzekającego - wynika z korespondencji wpływającej do Biura RPO

  • AKTUALIZACJA: Problem dotyczył nie tyle niepodpisania orzeczenia przez członka składu orzekającego, ile miejsca złożenia podpisów - odpisał IPN. Według Instytutu wszystkie orzeczenia były bowiem podpisane przez sędziów orzekających, tyle, że nie pod sentencją, lecz pod uzasadnieniem (całość odpowiedzi w załączniku).

Podstawą wznowienia miałby być brak złożenia podpisów przez wszystkich członków składu orzekającego pod sentencją orzeczenia lustracyjnego. Ma to stanowić bezwzględną przyczynę odwoławczą, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 6 Kodeksu postepowania karnego.

W związku z tym zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Skroka, czy Instytutowi znany jest ten problem i czy podejmował jakieś działania.

II.511.316.2023

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź IPN
Operator: Łukasz Starzewski