Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Brak leku na grypę. Odpowiedź MZ: producent nie planuje kolejnych dostaw

Data:
  • Obywatelka skarży się na niedostępność szczepionki przeciw grypie - po zaszczepieniu dziecka jej pierwszą dawką 
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Zdrowia
  • AKTUALIZACJA: Producent nie planuje kolejnych dostaw tego produktu leczniczego aż do połowy przyszłego roku. Należy podkreślić, iż jest to decyzja biznesowa podmiotu, niezależna od Ministra Zdrowia - odpisał resort

Do Rzecznika wpłynęło pismo ws. dostępu do szczepionki przeciw grypie. Wnioskodawczyni wskazała, że brak jest informacji o sposobie dystrybucji oraz dostępu do szczepionki Fluenz Tetra, lek na receptę, aerozol (influenza vaccine), Astrazeneca. 

Po zaszczepieniu pierwszą dawką 4-letniego dziecka wnioskodawczyni, czekając na dostępność drugiej dawki preparatu, dowiedziała się, że nie będzie dostawy szczepionki. Mimo ciągłego kontaktu z aptekami i ich monitorowania, wnioskodawczyni nie udało się nabyć szczepionki na rynku ogólnodostępnym. Podkreśliła, że w tej sytuacji pacjenci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, nie mogą kontynuować szczepienia.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski interweniuje u dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Łukasza Szmulskiego. Prosi go o stanowisko i informacje o podjętych lub planowanych działaniach.

Odpowiedź Darii Dziczkowskiej, naczelniczki Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ

Podmiot odpowiedzialny AstraZeneca AB powiadomił Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, która sprawuje nadzór nad obrotem produktami leczniczymi oraz weryfikuje sytuacje problemów z dostępnością leków na rynku, że w październiku wprowadził pierwszą, a zarazem ostatnią w bieżącym sezonie grypowym, dostawę szczepionki przeciw grypie Fluenz Tetra, co potwierdzają dane zaraportowane w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). System ten gromadzi dane o stanach magazynowych na podstawie codziennych raportów składanych przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne i apteki.

Z przesłanych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego informacji wynika, że podmiot nie planuje kolejnych dostaw przedmiotowego produktu leczniczego aż do połowy przyszłego roku. Należy podkreślić, iż jest to decyzja biznesowa podmiotu, niezależna od Ministra Zdrowia.

Zgodnie z danymi zaraportowanymi w ZSMOPL aktualne stany magazynowe przedmiotowej szczepionki są znikome. Jednocześnie należy wskazać, że od 1 listopada br. szczepionka Fluenz Tetra nie znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z wolą podmiotu odpowiedzialnego AstraZeneca AB.

Należy przy tym zaznaczyć, że szczepionka Fluenz Tetra jest jedyną szczepionką donosową przeciw grypie dostępną w Polsce. Aktualnie w sprzedaży na rynku dostępna jest szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 dawka (0,5ml). Ponieważ ordynowanie leków w terapii pacjenta należy wyłącznie do kompetencji lekarza prowadzącego leczenie, w sytuacji gdy następuje faktyczny problem z nabyciem leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej. 

V.7013.114.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski