Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W aptekach brakuje ważnych leków. Rzecznik interweniuje w MZ

Data:
  • W związku z wiadomościami o brakach leków w aptekach Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Zdrowia   

Z informacji, które dotarły do RPO, wynika, że szpitale alarmują, iż brakuje bardzo ważnych leków, które pacjenci powinni przyjmować po wypisaniu ich z placówek medycznych. Chodzi np. penicylinę i amoksycylinę, których w zasadzie nie ma w aptekach.

Zdarza się, że dzieci otrzymujące w szpitalu dożylnie antybiotyki w szpitalu po wypisaniu do domu muszą kontynuować leczenie tymi lekami.  Okazuje się to niemożliwe, bo nie ma ich  w aptece. Dostępne są jedynie pojedyncze opakowania leków, które ponadto są dostępne w aptekach w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania.

A niedobory produktów leczniczych dotyczą również szczepionek, leków na cukrzycę i alergię. Jak wynika z informacji medialnej, apteki są zmuszone do zapisów na leki, aby była zachowana ciągłość leczenia.

Także dyrektorzy szpitali obawiają się, że leków zacznie brakować również w podmiotach leczniczych.

Dyrektor Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Łukasza Szmulskiego o stanowisko  i informację  o podjętych lub planowanych działaniach.

V.7013.54.2023

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski