Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pyta Straż Graniczną o losy cudzoziemca z granicy polsko-białoruskiej

Data:
  • Obywatelowi Syrii zatrzymanemu po niezgodnym z przepisami przekroczeniu granicy z Białorusią Straż Graniczna miała uniemożliwić złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. A może on potrzebować pomocy medycznej.
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev prosi o szczegółowe informacje nt. cudzoziemca p.o. Komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk. Sławomira Klekotkę

Rzecznik podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie pobytu na terytorium RP obywatela Syrii M.Z. Z informacji Rzecznika wynika, że przebywał on w szpitalu w Białej Podlaskiej, a  bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala miał zostać zawrócony do linii granicy państwa. 

Miał on deklarować wolę ubiegania się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zgodnie ze skierowaną do Rzecznika skargą, odmówił podpisania oświadczenia o odmowie chęci złożenia wniosku o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej. Niezależnie od tego, odmówiono mu możliwości złożenia stosownego wniosku.

29 marca 2024 r. cudzoziemiec miał przebywać w okolicy miejscowości Wygon. Zgodnie z wiedzą Rzecznika, w dalszym ciągu ma on wyrażać chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Ze względu na chorobę, cudzoziemiec może potrzebować pomocy medycznej.

ZRPO pilnie prosi Komendanta o odniesienie się do opisanej sytuacji, w szczególności o ustalenie przyczyn, dla których cudzoziemcowi uniemożliwiono złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Pyta też, znajduje się on aktualnie w jurysdykcji SG, ewentualnie czy podejmowano wobec niego jakiekolwiek czynności od czasu zawrócenia do linii granicy. Prosi również o informacji na temat aktualnego stanu zdrowia mężczyzny, w tym czy potrzebował pomocy medycznej, a jeśli tak, czy mu jej udzielono. Jeśli wydano postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium RP, RPO prosi o przesłanie do BRPO jego kopii.

XI.543.65.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski