Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych, które latem spustoszyły niektóre regiony Polski – 7 października 2008 r.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych, które latem spustoszyły niektóre regiony Polski – 7 października 2008 r.

Komunikat PAP: RPO za udoskonaleniem systemu zapobiegania i likwidacji skutków zjawisk pogodowych - 10 października 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk