Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MON ws sytuacji w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku oraz w Brygadzie Lotnictwa w Gdyni

Data:

Po wizytacji przeprowadzonej przez pracowników Biura RPO w 41 eskadrze lotnictwa taktycznego w Malborku oraz w Brygadzie Lotnictwa w Gdyni Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Obrony Narodowej ws. przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków w jakich żołnierze z tych jednostek pełnią służbę wojskową 

Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej ws. przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków w jakich żołnierze z tych jednostek pełnią służbę wojskową - 25 września 2009 r.

Dnia 30 października wpłynęła za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej odpowiedź Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generała Franciszka Gągora opatrzona klauzulą zastrzeżone.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk