Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie opłat za egzaminy poprawkowe pobierane przez niektóre uczelni

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk