Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Infrastruktury ws konstytucyjności przepisów o budowie dróg

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury w sprawie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury w sprawie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 8 lutego 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk