Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnych dotyczących określenia wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnych dotyczących określenia wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne

Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnych dotyczących określenia wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne - 31 stycznia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk