Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Finansów w sprawie przedmiotu opłaty skarbowej 

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie przedmiotu opłaty skarbowej 

Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie przedmiotu opłaty skarbowej - 17 września 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk