Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna interwencja RPO ws. świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową

Data:
  • Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu w Polsce dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową od lat nie było zwiększane
  • A 750 zł miesięcznie dla osoby samotnej czy 1500 zł dla czteroosobowej rodziny nie pozwala na samodzielną egzystencję w godnych warunkach
  • W 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich spytał MSWiA o waloryzację tego świadczenia
  • Dostał tylko odpowiedź, że z 9 do 11 zł podwyższono stawkę dzienną wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców, ubiegających się o ochronę międzynarodową  

RPO Marcin Wiącek ponownie wystąpił w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamińskiego.

Rzecznik dziękuję za odpowiedź resortu na swe wystąpienie z 17 października 2022 r. Pismo MSWiA z 17 listopada 2022 r. nie stanowi jednak wyczerpującej odpowiedzi na  problem. 

Wyjaśnienia ograniczają się bowiem do stwierdzenia, że „w Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2022 r. pod pozycją 2071 ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Podwyższa ono z 9 do 11 zł wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP oraz związaną z tą stawką wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie w ośrodku".

Z uznaniem należy przyjąć podwyższenie wysokości stawki dziennej wyżywienia zbiorowego dla osób ubiegających się o ochronę. Rzecznik podkreśla jednak, że wystąpienie zawierało rekomendację podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu w Polsce przez osoby ubiegające się o udzielenie ochrony. A do tej kwestii odpowiedź resortu  w żaden sposób się nie odnosiła.

XI.543.282.2022
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-02 07:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski