Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Reguły Nelsona Mandeli

Data: 
2015-10-07

Nelson Mandela, wieloletni więzień i bojownik o prawa człowieka, mawiał: "nikt prawdziwie nie pozna narodu, dopóki nie zobaczy jego więzień".

7 października 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję Standardy ONZ Minimum Traktowania Więźniów  tzw. Reguły Nelsona Mandeli. Przyjęty dokument jest zaktualizowaną wersją Wzorcowych Reguł ONZ Traktowania Więźniów z 1955 r.  Jego zasadniczym celem jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie.

Dokument nie ma charakteru wiążącego dla Polski, ale powinien być brany pod uwagę przy stanowieniu prawa krajowego, a także w praktyce postępowania z więźniami. Polska powinna dążyć do upowszechnienia treści tego dokumentu w jednostkach penitencjarnych na terenie kraju.

Biuro RPO przygotowało jego tłumaczenie.

Załączniki:

Galeria

  • Sala w więzieniu

    Więzienie na Wyspie Robben, gdzie Nelson Mandela był więziony 16 lat
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-10-16 09:56:49
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-07-16 21:55:45 Reguły Nelsona Mandeli Agnieszka Jędrzejczyk